Polisi Privasi

Selamat datang! Laman web ini dimiliki oleh Aptude Inc. Dasar Privasi ini dirancang untuk memberitahu anda mengenai amalan kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan maklumat yang mungkin anda berikan melalui laman web ini. Pastikan anda membaca keseluruhan Dasar Privasi ini sebelum menggunakan atau menyerahkan maklumat ke laman web ini.

Persetujuan
Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan syarat-syarat dalam Dasar Privasi ini. Setiap kali anda menghantar maklumat melalui laman web ini, anda menyetujui pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan maklumat tersebut sesuai dengan Dasar Privasi ini

Maklumat Yang Dikumpul
Secara amnya, anda boleh mengunjungi laman web ini tanpa memberitahu kami siapa anda atau mendedahkan maklumat mengenai diri anda. Pelayan web kami mengumpulkan nama domain, bukan alamat e-mel, pelawat. Di samping itu, terdapat bahagian laman web ini di mana kami mungkin perlu mengumpulkan maklumat peribadi dari anda untuk tujuan tertentu, seperti untuk memberi anda maklumat tertentu yang anda minta atau untuk melakukan tinjauan dan peraduan. Maklumat yang dikumpulkan dari anda mungkin termasuk nama, alamat, telefon, nombor faks, atau alamat e-mel anda.

Kanak-kanak
Kami tidak akan mengumpulkan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi melalui laman web ini daripada pelawat yang berumur kurang dari 18 tahun. Kami menggalakkan ibu bapa untuk bercakap dengan anak-anak mereka mengenai penggunaan Internet mereka dan maklumat yang mereka dedahkan ke laman web.

Penggunaan dan Pendedahan
Kecuali dinyatakan lain, kami mungkin menggunakan maklumat yang dikumpulkan melalui laman web ini untuk memperbaiki kandungan laman web kami, untuk menyesuaikan laman web dengan pilihan anda, untuk menyampaikan maklumat kepada anda (jika anda memintanya), untuk tujuan pemasaran dan penyelidikan kami, dan untuk tujuan lain yang dinyatakan. Di samping itu, kami dapat memanfaatkan sepenuhnya semua maklumat yang diperoleh melalui laman web ini yang tidak dalam bentuk peribadi. Sekiranya anda memberikan maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi ke laman web ini, kami mungkin menggabungkan maklumat tersebut dengan maklumat lain yang dikumpulkan secara aktif kecuali kami menyatakan sebaliknya pada titik pengumpulan.

Perubahan
Sekiranya Dasar Privasi ini berubah, polisi yang disemak semula akan disiarkan di laman web ini. Sila semak semula secara berkala, dan terutama sebelum anda memberikan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi. Dasar Privasi ini terakhir dikemas kini pada 05-18-2009

Syarat-syarat Penggunaan

I. Pengenalan
Halaman ini menyatakan Syarat Penggunaan di mana anda, pelawat laman web ("Anda") dapat mengakses dan menggunakan laman web ini, yang dimiliki oleh Aptude Inc. Sila baca halaman ini dengan teliti. Dengan menggunakan laman web ini, Anda setuju untuk terikat dengan semua Syarat Penggunaan yang dinyatakan di bawah. Sekiranya anda tidak menerima Syarat Penggunaan ini, jangan gunakan laman web ini. Aptude Inc. boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menambah, menghapus atau mengubah Syarat Penggunaan ini atau kandungan laman web ini tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa; oleh itu, anda mesti mengunjungi halaman ini secara berkala untuk menyemak Syarat Penggunaan. Dengan mengakses dan menggunakan laman web ini, anda menerima Syarat Penggunaan berikut, tanpa batasan atau kelayakan. Maklumat yang diberikan kepada anda di laman web ini tidak mewujudkan hubungan perniagaan antara Anda dan Aptude Inc. Maklumat tersebut diberikan untuk tujuan maklumat sahaja.

II. Penggunaan Bahan Laman Web
Kandungan laman web ini, seperti teks, grafik, gambar dan kandungan lain ("Bahan Laman Web") dilindungi oleh hak cipta di bawah undang-undang Amerika Syarikat dan asing. Aptude Inc. memberi kuasa kepada Anda untuk melihat dan memuat turun satu salinan Bahan Laman Web untuk kegunaan peribadi anda. Penggunaan Bahan Laman Web secara tidak sah melanggar hak cipta, merek dagang, dan undang-undang lain. Anda bersetuju untuk menyimpan semua notis hak cipta dan hak milik lain yang terkandung dalam Bahan Laman Web asal pada salinan yang anda buat dari bahan tersebut. Anda tidak boleh menjual atau mengubah Bahan Laman Web kami atau memperbanyak, memaparkan, menyebarkan, atau menggunakan Bahan Laman Web dengan cara apa pun untuk tujuan awam atau komersial. Dilarang menggunakan Bahan Laman Web di laman web lain atau dalam lingkungan rangkaian. Anda tidak boleh menggunakan laman web untuk tujuan bersaing dengan Aptude Inc.

Sekiranya anda mengakses laman web ini tanpa nama, Anda boleh melakukannya sebagai pelawat dan tidak akan diminta untuk memberikan maklumat peribadi. Namun, untuk mengakses perkhidmatan tertentu di laman web ini, Anda akan diminta untuk memberikan maklumat khusus. Semua maklumat mengenai Anda mesti benar, dan Anda tidak boleh menggunakan alias atau cara lain untuk menutupi identiti sebenar anda. Nama skrin atau ID mungkin tidak menyinggung perasaan, menipu atau melanggar hak pihak lain. Segala kod akses atau kata laluan yang diberikan harus dilindungi setiap masa. Anda bertanggungjawab untuk keselamatan kod akses dan kata laluan anda dan akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk penggunaan atau penggunaan yang tidak sah di bawah kod akses atau kata laluan tersebut.

Kami boleh, mengikut budi bicara kami, menangguhkan atau menghentikan pendaftaran mana-mana pengguna forum atau pengguna umum yang melanggar mana-mana Syarat Penggunaan ini, mana-mana garis panduan ahli forum atau untuk tingkah laku lain yang menurut kami budi bicara kami tidak sesuai.

Kandungan "forum" yang dikembangkan oleh Aptude Inc. dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagang, dan merupakan hak milik Aptude Inc. Kecuali kami mengatakan sebaliknya, Anda boleh mengakses bahan yang terdapat di dalam laman web ini hanya untuk kegunaan peribadi anda. Ini bermakna Anda boleh memuat turun satu salinan bahan yang diposkan di satu komputer untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial sahaja, selagi Anda tidak mengubah atau menghapus notis atribusi, tanda dagangan, legenda atau hak cipta pengarang. Semasa Anda memuat turun bahan berhak cipta, Anda tidak memperoleh hak pemilikan dalam bahan tersebut.

Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan, memaparkan, mengirimkan, menyesuaikan atau dengan cara apa pun memanfaatkan kandungan laman web ini. Hanya jika Anda mendapat persetujuan bertulis dari kami - dan dari semua entiti lain yang mempunyai kepentingan dalam harta intelek yang relevan - anda boleh menerbitkan, memaparkan atau mengeksploitasi bahan dari laman web ini secara komersial.

Anda mesti mematuhi semua pemberitahuan hak cipta tambahan atau sekatan lain yang terdapat dalam laman web ini.

Anda tidak boleh menggunakan labah-labah, robot, teknik perlombongan data atau peranti atau program automatik lain untuk membuat katalog, memuat turun atau memperbanyak, menyimpan atau menyebarkan kandungan yang terdapat di laman web ini. Anda tidak boleh mengambil tindakan apa pun untuk mengganggu, atau mengganggu, laman web ini, menghindari langkah-langkah keselamatan atau berusaha melampaui kebenaran dan akses terhad yang diberikan kepada Anda berdasarkan Syarat Penggunaan ini.

III. Tanda Dagangan
Nama, tanda dan logo yang tertera di dalam laman web ini adalah, kecuali dinyatakan sebaliknya, tanda dagangan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada Aptude Inc. atau syarikat gabungan. Penggunaan tanda ini, kecuali yang diperuntukkan dalam Syarat Penggunaan ini, dilarang. Dari semasa ke semasa, Aptude Inc. menggunakan secara adil di laman web ini tanda dagangan yang dimiliki dan digunakan oleh pihak ketiga. Sebarang tanda tersebut adalah hak milik pemiliknya masing-masing, dan Aptude Inc. tidak membuat tuntutan untuk memiliki tanda tersebut.

IV. Forum
“Forum” bermaksud blog, papan pesanan, ruang sembang, forum tinjauan pengguna atau perkhidmatan interaktif lain yang muncul di laman web ini dan merangkumi papan awam dan folder peribadi. Anda mesti mendaftar mengikut arahan yang anda akan dapati di laman web ini untuk menyumbang kepada mana-mana forum dan mematuhi peraturan rumah atau polisi penggunaan lain yang boleh diterima. Anda tidak boleh menyiarkan di mana-mana forum, atau menghantar kepada pengguna forum lain atau pekerja kami, sebarang bahan yang kasar, vulgar, mengancam, mengganggu, memfitnah, memfitnah, cabul, menyerang privasi seseorang, melanggar hak intelektual atau harta benda lain, atau yang sebaliknya akan melanggar undang-undang. Anda tidak boleh menggunakan forum apa pun secara komersial. Anda tidak boleh mengeposkan bahan yang mengumpulkan dana, atau yang mengiklankan atau meminta barang atau perkhidmatan. Anda mungkin tidak menyiarkan bahan yang diketahui palsu. Anda tidak boleh menghantar mesej yang mengandungi stok stok. Anda tidak boleh menyiarkan atau menghantar maklumat, perisian atau bahan lain yang mengandungi virus atau komponen berbahaya yang lain.

Kami tidak bertanggungjawab untuk bahan yang muncul di mana-mana forum di laman web ini, kecuali bahan yang ditandatangani oleh salah seorang wakil kami yang dikenal pasti. Kami tidak bertanggung jawab untuk menyaring bahan yang diposkan oleh pengguna untuk fitnah, cabul, pencerobohan privasi, pelanggaran hak cipta atau cap dagang, ketepatan, atau untuk alasan lain. Namun, kami memiliki hak untuk menolak, mengubah atau membuang mesej atau bahan lain yang kami, menurut budi bicara mutlak kami, menganggap melanggar, menyinggung, kasar, memfitnah, cabul, basi, atau tidak dapat diterima atau melanggar dasar Aptude Inc., ini Syarat Penggunaan atau perjanjian lain antara pengguna dan Aptude Inc. dan / atau entiti yang berkaitan dengannya. Kami juga berhak untuk mengedit bahan dengan alasan lain. Sama ada kita mengubah atau membuang bahan tersebut, pengguna tetap bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan mesej atau catatan mereka.

Dengan menyiarkan di laman web ini, Anda memberikan (atau menjamin bahawa pemilik hak tersebut telah dengan jelas memberikan) kepada kami dan / atau syarikat-syarikat gabungan yang relevan, hak, komen, dan pengeposan anda di seluruh dunia, selama-lamanya, tanpa eksklusif untuk menggunakan soalan, komen, dan catatan anda, dalam asal atau diedit mereka bentuk, dalam buku, artikel, ulasan, atau dalam media lain yang kini dikenali atau dikembangkan. Anda juga menjamin bahawa Anda memiliki atau mengawal semua hak atas kandungan yang telah anda siarkan dan bahawa pengeposan dan penggunaan kandungan tersebut oleh pihak awam oleh kami tidak akan melanggar hak pihak ketiga mana pun. Selain itu, Anda menjamin bahawa "hak moral" dalam bahan yang diposting telah dibebaskan.

Anda tidak berhak mendapat pampasan untuk sebarang bahan yang boleh anda hantar di laman web ini.

V. Pautan
Laman web Aptude Inc. mungkin mengandungi pautan ke laman web lain seperti Rakan Kongsi atau laman web lain yang berkaitan. Pautan ini disediakan semata-mata untuk kemudahan kepada Anda dan bukan sokongan daripada Aptude Inc. mengenai kandungan di laman web tersebut. Laman web ini tidak dikendalikan oleh Aptude Inc. dan Aptude Inc. tidak bertanggungjawab terhadap kandungan yang terdapat di laman web tersebut. Walaupun kami cuba memaut hanya ke laman web yang mempunyai standard tinggi dan menghormati privasi, kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi yang digunakan oleh laman web lain. Seperti laman web kami, Anda harus membiasakan diri dengan dasar privasi pihak luar semasa melayari laman web tersebut. Aptude Inc. tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman web yang dipautkan dan tidak membuat pernyataan mengenai kandungan atau ketepatan bahan di laman web tersebut. Sekiranya Anda memutuskan untuk mengunjungi mana-mana laman web pihak ketiga menggunakan pautan dari laman web ini, Anda melakukannya atas risiko Anda sendiri.

VI. Had Liabiliti
Walaupun Aptude Inc. berusaha untuk ketepatan dalam semua elemen Bahan Laman Web, ia mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesalahan tipografi. Selain itu, sementara pengguna laman web ini terikat dengan Syarat Penggunaan ini untuk tidak mengirimkan bahan palsu, Aptude Inc. tidak dapat bertanggung jawab atas pelanggaran syarat-syarat ini oleh pengguna, atau untuk pergantungan pengguna terhadap bahan palsu atau menyesatkan yang dikirimkan oleh pengguna lain . Aptude Inc. tidak membuat pernyataan mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, kelengkapan, atau ketepatan masa bahan di laman web ini atau mengenai hasil yang akan diperoleh dari penggunaan laman web. Anda menggunakan laman web dan bahannya dengan risiko anda sendiri.

Aptude Inc. TIDAK MENJAMIN BAHAWA LAMAN WEB AKAN MENGOPERASIKAN KESALAHAN ATAU BAHASA LAMAN WEB DAN SERVERNYA BEBAS DARI VIRUS KOMPUTER ATAU BAHAN BERBAHAYA LAIN. JIKA PENGGUNAAN ANDA DARI LAMAN WEB ATAU HASIL BAHAN LAMAN WEB DALAM SEBARANG BIAYA ATAU PERBELANJAAN, TERMASUK, TANPA BATASAN, KEBUTUHAN PERKHIDMATAN ATAU PENGGANTIAN PERALATAN ATAU DATA, Aptude Inc. TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KOS ATAU PERBELANJAAN.

LAMAN WEB INI DAN BAHANNYA DISEDIAKAN DENGAN ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA SEBARANG PERWAKILAN ATAU JAMINAN SETIAP JENIS. Aptude Inc., HINGGA SEBENARNYA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MENGECUALIKAN SEMUA JAMINAN, APABILA MENGESAHKAN ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TAPI TIDAK TERHAD KEPADA, JAMINAN YANG DIPEROLEH DENGAN KEBERLANGSUNGAN, BUKAN PELANGGARAN PARTIS TENTANG, TENTANG PARTIS TENTANG, TIDAK MENGHADAPI, PARTIS PARTI. ALTHOUGH Aptude Inc. BERHASIL MENYEDIAKAN BAHAN BETUL DAN TEPAT DI LAMAN WEBNYA, KAMI TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN TENTANG KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KESELESAAN, ATAU KETEPATAN BAHAN, PERKHIDMATAN, PERISIAN, TEKS, LINK, GRAFIK.

VII. Penafian Kerosakan Akibat
DALAM TIDAK ADA PERISTIWA, Aptude Inc., AFFILIATENYA, ATAU SETIAP PIHAK KETIGA YANG DIBERIKAN DI LAMAN WEB TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KERANA SETIAP KEROSAKAN (TERMASUK, TANPA BATASAN, LANGSUNG, LANGSUNG, INSIDEN, KHUSUS, EKSPERIMEN, PRUTIFIKASI, LUAR BIASA, PRUTIFIKASI KERUGIAN YANG BERHASIL DARIPADA GANGGUAN DATA ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) MENGHASILKAN PENGGUNAAN ATAU KEMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN BAHAN DI LAMAN WEB INI ATAU LAMAN YANG TERKAIT DENGAN LAMAN WEB INI ATAU SETIAP MENGHASILKAN, MENGHASILKAN ATAU MENGGUNAKANNYA, APABILA BERDASARKAN WARRANTI, WARISAN SETIAP TEORI UNDANG-UNDANG LAIN, DAN APAKAH ATAU TIDAK Aptude Inc. DIPEROLEHI DENGAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI.

VIII. Penyerahan Pengguna
Aptude Inc. mengalu-alukan komen anda di laman web, produk, dan perkhidmatan kami. Walau bagaimanapun, Anda mengakui bahawa jika Anda menghantar cadangan, idea, nota, gambar, konsep, penemuan atau maklumat lain kepada kami (secara kolektif, "Maklumat"), Maklumat akan dianggap, dan akan kekal menjadi milik Aptude Inc. Dengan menyerahkan sebarang Maklumat kepada kami, tidak termasuk maklumat peribadi seperti nama, alamat, atau maklumat lain yang secara langsung mengenali Anda dan diatur oleh dasar privasi kami, Anda menyerahkan kepada kami dan kami akan memiliki semua hak yang ada sekarang atau selepas ini Maklumat tersebut dari segala jenis dan alam di seluruh alam semesta dan berhak atas penggunaan Maklumat tanpa batasan untuk tujuan apa pun, komersial atau sebaliknya, tanpa pampasan kepada penyedia maklumat tersebut.

Sebagai pengguna laman web ini, Anda bertanggungjawab untuk memiliki komunikasi anda sendiri dan bertanggungjawab terhadap akibat dari pengeposan mereka. Oleh itu, jangan melakukan perkara berikut: hantarkan kepada kami bahan yang dilindungi hak cipta, melainkan anda adalah pemilik hak cipta atau mempunyai kebenaran pemilik hak cipta untuk mempostingnya; hantar bahan yang mendedahkan rahsia perdagangan, melainkan anda memilikinya atau mendapat kebenaran pemiliknya; menghantar bahan yang melanggar hak harta intelek orang lain atau hak privasi atau publisiti orang lain; menghantar bahan yang lucah, memfitnah, mengancam, mengganggu, kasar, benci, atau memalukan kepada pengguna lain atau orang atau entiti lain; hantar gambar yang berunsur seks; menghantar iklan atau permintaan perniagaan; menghantar surat berantai atau skema piramid; atau menyamar sebagai orang lain.

Aptude Inc. berhak untuk mengusir pengguna dan mencegah akses mereka lebih jauh ke laman web ini kerana melanggar syarat atau undang-undang ini dan berhak untuk menghapus komunikasi dari laman web ini. Pelanggaran mana-mana Syarat Penggunaan yang tercantum di halaman Syarat Penggunaan Hukum ini akan mengakibatkan pencabutan segera lesen Anda untuk menggunakan Bahan Laman Web dan mewajibkan Anda untuk segera memusnahkan salinan Bahan Laman Web yang Anda miliki.

Anda bersetuju bahawa Anda tidak akan menggunakan laman web untuk: (a) menghantar spam, komunikasi pukal atau tidak diminta; (b) berpura-pura menjadi Aptude Inc. atau orang lain, atau menipu identiti Aptude Inc. atau orang lain; (c) memalsukan pengepala atau memanipulasi pengecam (termasuk URL) untuk menyamarkan asal usul kandungan yang dihantar melalui perkhidmatan; (d) salah menggambarkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti; (e) mengganggu aliran dialog biasa atau bertindak dengan cara yang memberi kesan negatif terhadap kemampuan pengguna lain untuk menggunakan laman web; (f) terlibat dalam aktiviti yang akan melanggar hubungan fidusiari, undang-undang lokal, negara bagian, nasional atau antarabangsa yang berlaku, atau peraturan apa pun yang mempunyai kekuatan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha untuk mengorbankan keselamatan akaun atau laman web apa pun, mengejar, atau membuat ancaman bahaya; atau (g) ​​mengumpulkan atau menyimpan data peribadi mengenai pengguna lain kecuali dibenarkan secara khusus oleh pengguna tersebut.

IX. Pampasan
Dengan menggunakan laman web ini, Anda bersetuju untuk membela, mengganti rugi, dan menahan Aptude Inc., pegawai, pengarah, pekerja dan ejennya yang tidak berbahaya, dari dan terhadap sebarang kerugian, tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan (termasuk kos perundangan dan perakaunan yang munasabah) ) bahawa Aptude Inc. mungkin diwajibkan membayar yang timbul atau terhasil dari: (i) Penggunaan Bahan Laman Web oleh anda; (ii) Kandungan dan bahan anda; (iii) Anda melanggar Syarat Penggunaan ini; atau (iv) pelanggaran oleh Anda mengenai undang-undang yang berlaku atau sebarang perjanjian atau syarat dengan pihak ketiga yang anda tunduk. Aptude Inc. berhak untuk menganggap atau mengambil bahagian, dengan perbelanjaan Anda, dalam penyiasatan, penyelesaian dan pembelaan terhadap tindakan atau tuntutan tersebut.

X. Penyataan Privasi
Di Aptude Inc., privasi anda penting bagi kami. Aptude Inc. tidak mengumpulkan maklumat pengenalan diri tentang Anda (seperti nama, alamat, nombor telefon, atau alamat e-mel Anda) melainkan anda secara sukarela menyerahkan maklumat tersebut kepada kami melalui salah satu halaman Kenalan kami, atau melalui e-mel atau cara lain. Kami menganggap sebarang maklumat pengenalan diri yang anda kirimkan melalui laman web ini sebagai sulit dan tidak menjual atau mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga kecuali di bawah kontrak ketat yang melibatkan perkhidmatan pelanggan atau peningkatan program pelanggan kami.

Semasa Anda melayari laman web kami, kami mungkin secara automatik mengumpulkan maklumat tidak mengenal pasti tertentu tentang Anda, seperti jenis penyemak imbas atau sistem operasi komputer yang anda gunakan atau nama domain laman web dari mana anda memautkan kepada kami. Di samping itu, kami mungkin menyimpan beberapa maklumat pada cakera keras komputer anda sebagai "kuki" atau jenis fail yang serupa. Kami menggunakan maklumat ini secara dalaman, untuk membantu kami meningkatkan kecekapan dan kegunaan laman web. Sekiranya anda keberatan, sila baca dokumentasi Penyemak Imbas anda untuk mendapatkan maklumat mengenai memadam atau menyekat kuki.

Segala maklumat yang kami kumpulkan, sama ada secara sukarela disediakan oleh Anda atau dikumpulkan secara automatik, boleh digunakan untuk tujuan perniagaan dalaman dan pemasaran kami tetapi tidak akan dijual atau dinyatakan kepada pihak ketiga untuk tujuan apa pun, melainkan anda telah meminta maklumat secara jelas mengenai vendor tertentu atau perkhidmatan yang dikenal pasti di laman web kami. Dalam kes terakhir, Permintaan anda akan disampaikan kepada vendor atau perkhidmatan yang telah anda kenal. Walau apa pun pernyataan atau pernyataan lain di sini atau di tempat lain di laman web kami, kami berhak untuk mendedahkan apa-apa maklumat yang kami miliki sekiranya kami diminta untuk melakukannya oleh undang-undang, atau kami percaya, dengan itikad baik, bahawa pendedahan sedemikian diperlukan untuk mematuhi dengan undang-undang, mempertahankan hak atau harta kita, atau untuk bertindak balas terhadap situasi kecemasan.

Sekiranya Anda prihatin dengan maklumat yang telah anda berikan kepada kami, atau ingin mengkaji, mengemas kini atau menghapus maklumat tersebut, sila hubungi kami. Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memenuhi kehendak Anda.

Aptude Inc. menggunakan langkah-langkah keselamatan yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi yang anda serahkan kepada kami, setelah ia diterima.

XI. Tiada Nasihat Peribadi
Maklumat yang terdapat di dalam atau disediakan melalui laman web ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat yang terdapat di blog, papan pesanan, dalam fail teks, atau dalam obrolan) tidak dapat menggantikan atau menggantikan perkhidmatan profesional terlatih dalam bidang apa pun, termasuk, tetapi tidak terhad kepada perkara kejuruteraan, pembinaan, kewangan, perubatan, atau undang-undang. Kami dan pemberi lesen atau pembekal kami tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai maklumat yang ditawarkan atau diberikan di dalam atau melalui laman web ini. Kami atau rakan kongsi kami, atau mana-mana gabungannya, tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan langsung, tidak langsung, akibat, khas, teladan atau lain-lain yang mungkin berlaku, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian ekonomi, kecederaan, penyakit atau kematian.

XII. Pelbagai
Laman web ini dikendalikan di Illinois, Amerika Syarikat Aptude Inc. tidak mendakwa bahawa Bahan Laman Web di laman web ini sesuai atau mungkin digunakan di luar Amerika Syarikat. Akses ke Bahan Laman Web mungkin tidak sah oleh orang tertentu atau di negara tertentu. Sekiranya Anda mengakses laman web dari luar Amerika Syarikat, Anda melakukannya atas risiko Anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang bidang kuasa Anda.

Syarat Penggunaan ini diatur oleh undang-undang substantif Negara Illinois, tanpa menghormati prinsip-prinsip konflik undang-undangnya. Anda bersetuju untuk tunduk pada bidang kuasa pengadilan yang terletak di Negeri Illinois berkenaan dengan sebarang perselisihan, perselisihan, atau sebab tindakan yang berkaitan dengan atau melibatkan laman web ini. Sekiranya Anda berusaha untuk mengemukakan sebarang prosiding undang-undang terhadap Aptude Inc. Oleh kerana anda telah bersetuju dengan menggunakan laman web ini untuk memilih undang-undang Negara Illinois untuk mengatur prosiding tersebut, kami mungkin akan memilih untuk mempertahankan tindakan tersebut di Illinois dan kami dapat membuat keputusan ini sepenuhnya sesuai dengan kami, tanpa mengira di mana di dunia Anda berada, atau dari mana di dunia Anda melayari laman web ini.

Sekiranya ada peruntukan yang didapati tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, maka tidak sah penggunaannya, yang akan tetap berlaku dan berkuatkuasa sepenuhnya. Tidak ada pengabaian dari mana-mana Syarat Penggunaan ini yang akan dianggap sebagai pengabaian lebih lanjut atau berterusan dari istilah tersebut atau istilah lain. Kecuali sebagaimana dinyatakan secara jelas di tempat lain di laman web kami, Syarat Penggunaan ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Anda dan Aptude Inc. berkenaan dengan penggunaan laman web ini oleh Anda. Anda tidak boleh memberikan Perjanjian ini kepada pihak lain.

Anda bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang bidang kuasa dari mana Anda mengakses laman web ini dan Anda bersetuju bahawa Anda tidak akan mengakses atau menggunakan maklumat di laman web ini yang melanggar undang-undang tersebut. Kecuali dinyatakan sebaliknya di sini, sebarang maklumat yang anda kirimkan melalui laman web ini akan dianggap tidak sulit dan tidak dimiliki. Anda menyatakan bahawa Anda mempunyai hak yang sah untuk mengemukakan maklumat tersebut dan bersetuju bahawa Anda tidak akan menyerahkan maklumat melainkan anda berhak untuk melakukannya. Oleh kerana sifat terbuka Internet, kami mengesyorkan agar Anda tidak menghantar maklumat yang anda anggap sulit.

XIII. Notis Akta Hak Cipta Milenium Digital (“DMCA”)
Bahan boleh disediakan melalui laman web ini oleh pihak ketiga yang tidak berada dalam kawalan kami. Kami tidak berkewajiban untuk, dan tidak, mengimbas kandungan yang digunakan berkaitan dengan laman web ini untuk memasukkan kandungan yang tidak sah atau tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, kami menghormati kepentingan hak cipta orang lain. Adalah menjadi kebijakan kami untuk tidak membenarkan bahan yang diketahui oleh kami melanggar hak cipta pihak lain untuk terus berada di laman web ini.

Sekiranya Anda percaya bahawa sebarang bahan di laman web ini melanggar hak cipta, Anda harus memberi kami notis bertulis yang sekurang-kurangnya mengandungi:

1. Tanda tangan fizikal atau elektronik seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar;

2. Pengenalpastian karya berhak cipta yang diklaim telah dilanggar, atau, jika banyak karya berhak cipta di satu laman web dalam talian dilindungi oleh satu pemberitahuan, daftar perwakilan karya tersebut di laman web tersebut;

3. Pengenalpastian bahan yang diklaim melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan yang harus dikeluarkan atau akses yang akan dilumpuhkan, dan maklumat yang cukup mencukupi untuk membolehkan kami mencari bahan tersebut;

4. Maklumat cukup masuk akal untuk membolehkan kami menghubungi pihak yang mengeluh, seperti alamat, nombor telefon, dan, jika ada, alamat surat elektronik di mana pihak yang mengadu dapat dihubungi;

5. Pernyataan bahawa pihak yang mengeluh memiliki kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan dengan cara yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang; dan

6. Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu tepat, dan di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar.

Semua notis DMCA harus dihantar kepada ejen kami yang ditetapkan seperti berikut:
Aptude Inc.
901 Warrenville Rd
Suite 210
Lisle, IL 60532
Telefon: 630-692-6700
Fax: 630-692-6767
Adalah menjadi kebijakan kami untuk menghentikan hubungan mengenai kandungan dengan pihak ketiga yang berulang kali melanggar hak cipta orang lain.